Inschrijvingen

Voor inschrijvingen bent u steeds welkom:

  • tijdens de openingsuren van de school (van 08u30 tot 15u05 – woensdag = 08u30 tot 12u30 of buiten deze uren na afspraak). Inschrijvingen kunnen uiteraard voorafgegaan worden met een inleidend bezoek aan het klasje wat voor uw kind van toepassing is.
  • tijdens de door de school ingerichte openklasdag, infomomenten en ons schoolfeest.

Voor kleuters vanaf 2,5 jaar tot 3 jaar geldt een aparte regeling. Deze kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken, maar mogen pas op school aanwezig zijn op de volgende instapdata:

de eerste schooldag na de zomervakantie
de eerste schooldag na de herfstvakantie
de eerste schooldag na de kerstvakantie
de eerste schooldag van februari
de eerste schooldag na de krokusvakantie
de eerste schooldag na de paasvakantie
de eerste schooldag na hemelvaartdag
Vanaf de leeftijd van 3 jaar geldt deze regel niet meer. Deze mogen op gelijk welke datum worden toegelaten tot het kleuteronderwijs.

 


Inschrijvingen schooljaar 2018-2019

VOOR ALLE KINDEREN GEBOREN IN 2016:

De inschrijvingen verlopen in verschillende periodes:

 

-         -1 maart 2018 vanaf 08u30 tot en met 16 maart 2018 tot 16u00

° VOORRANG VOOR KINDEREN UIT EEN LEEFENTITEIT WAARVAN REEDS KINDEREN ZIJN INGESCHREVEN IN DE SCHOOL (= voorrang broers/zussen)

-         -22 maart 2018 vanaf 08u30 tot en met 23 maart 2018 tot 16u00

° VOORRANG VOOR KINDEREN VAN PERSONEELSLEDEN VAN DE SCHOOL

-         -18 april 2018 vanaf 8u30 tot en met 04 mei 2018 tot16u00

° INSCHRIJVING VAN ALLE KINDEREN (ahv de indicatoren)

 

- Vanaf 21 mei 2018 8u30

° VRIJE INSCHRIJVINGEN

 

E-mail