Ontstaan Stijn&Stientje

Hartelijk welkom in ons kinderdagverblijf

Eerst een woordje over het ontstaan van kinderdagverblijf Stijn & Stientje.

In 2009 ontstond de idee om een zelfstandig kinderdagverblijf te starten op de

scholencampus van bs en ka Lyceum. De directie van bs Lyceum onderzocht de

mogelijkheden.

De locatie was aanwezig en kon mits verbouwingen aangepast worden aan de strenge

normen en regelgevingen en er was ook voldoende buitenspeelruimte beschikbaar. Dit

voorstel werd dan ook positief onthaald bij de algemeen directeur van scholengroep 5.

Eind 2008 werd er op scholengroepniveau een VZW opgericht, VZW De Vijfling,

genaamd. Alle nieuwe initiatieven zouden ressorteren onder deze VZW en er werd dan

ook groen licht gegeven om een bestaand gebouw van basisschool Lyceum om te bouwen

tot een kinderdagverblijf.

Kinderdagverblijf Stijn & Stientje biedt plaats aan 20 kinderen en is van start gegaan op 1 september 2010.

 

Wendy Heremans

Directeur

GO! Basisschool Lyceum

E-mail