Werking van het kinderdagverblijf

 

BRENGEN VAN HET KINDJE

Uw kindje verwachten wij vanaf 7 uur en voor 9.30 uur. Indien uw kindje

later komt, moeten de verzorgsters hiervan verwittigd worden voor 9 uur,

indien dit niet gebeurt, zal een halve dagprijs worden aangerekend.

Indien uw kindje alleen in de namiddag komt, kan dat vanaf 13 uur.

Bij het binnenkomen worden de ouders verzocht het kindje te

overhandigen aan het personeel. Bij deze gelegenheid kunnen inlichtingen

aangaande uw kindje meegedeeld worden (medicamenten, een onrustige

nacht, enz...)

Zieke kindjes worden NIET toegelaten, uitgezonderd met aangepaste

medicatie en doktersattest.

 AFHALEN VAN HET KINDJE

•De kinderen worden uitsluitend teruggegeven aan de ouders of aan door

hen gemachtigde personen (schriftelijke bevestiging).

Kindjes die enkel in de voormiddag komen, moeten afgehaald worden voor

13 uur. Voor kindjes die na 13 uur worden afgehaald, zal een volledige

dagprijs worden aangerekend. Als het kindje na 18 uur wordt afgehaald,

zal 10 euro per kwartier worden aangerekend.

VOEDING

Elk kindje gebruikt thuis zijn eerste maaltijd.

De voeding van het kinderdagverblijf wordt ter plaatse opgewarmd.

Opmerkingen met betrekking tot de voeding (dieet, allergie) moeten dan

ook tijdig gemeld worden aan het personeel.

Het weekmenu hangt op in het kinderdagverblijf.

E-mail