UW KLEUTER
heeft behoefte aan:
– uitbreiding van zijn ervaringswereld
– actief bezig zijn, bewegen
– spel met leeftijdsgenootjes
– vrij spel met allerlei voorwerpen.
moet:
– zich op eigen tempo en op een speelse manier kunnen ontwikkelen op sociaal, emotioneel, muzisch, motorisch en cognitief vlak
– zich leren goed voelen in een groep
– zich leren aanpassen aan vreemde situaties
– leren omgaan met volwassenen die andere eisen stellen dan zijn ouders
– zelfstandig leren worden
– zich voorbereiden op de lagere school.
heeft recht om zich op zo jong mogelijke leeftijd in een stimulerende leeromgeving te kunnen ontwikkelen.

In onze kleuterschool leggen wij de klemtoon op het creëren van een rijk milieu dat voldoende ontwikkelingskansen biedt voor het aanleren van basistechnieken en werkmethoden (zelfstandigheid, zelfredzaamheid, taalvaardigheid, ontwikkelen van de motoriek, wiskundige initiatie). Mede door de invoering van een kindvolgsysteem werken wij aan de betrokkenheid en het welbevinden van de kleuters. Voor onze allerkleinsten beschikken wij over een kinderverzorgster (10u/week). In alle kleuterklassen worden er wekelijks 2 uurtjes bewegingsopvoeding gegeven door een leermeester lichamelijke opvoeding. Daarnaast beschikken wij over een begeleider in het kader van Gelijke Onderwijskansen, alsook over gespecialiseerde zorgbegeleiders (orthopedagoge en logopediste).
In de klassen wordt naast gezamenlijke activiteiten vooral gewerkt in speel- en werkhoeken, waarin voor een rijk en gevarieerd aanbod van materialen wordt gezorgd, ook een computerhoek. Op die manier trachten wij de kennis van de kleuters te verrijken en hen ervaring te laten opdoen. Wij werken rond belangstellingsthema’s om de interesse van de kleuters optimaal te wekken. Om het onderricht levensecht te maken, gaan we regelmatig op uitstap in de onmiddellijke omgeving en wonen wij theaterstukjes bij. Wij doen inspanningen om de drempel bij de overgang van K3 naar 1ste leerjaar te verlagen (zie ook verder bij “onze lagere school”). Vanaf de derde kleuterklas leren we ook op een spelende manier Frans met Pistache.
Wij organiseren zwembadbezoek vanaf de derde kleuterklas (6 weken na elkaar).

ONZE KLEUTERSCHOOL
– geeft uw kleuter de gelegenheid om met andere kinderen te leren omgaan.
– bevordert de totale ontwikkeling van uw kindje.
– is de basis voor een goede start in de lagere school.

HET IS VAN BELANG DAT DE OPVOEDING THUIS EN OP SCHOOL OP ELKAAR AFGESTEMD ZIJN.

• Vele onderzoeken tonen aan dat vroeg (2,5 jaar) en met een intensieve begeleiding instappen in een georganiseerde structuur, belangrijke positieve effecten heeft op de totale ontwikkeling van het kind. Kinderen die veelvuldig afwezig zijn, lopen het risico om onvoldoende of te laat te kunnen genieten van het rijke en gevarieerde ‘onderwijsbad’ waarin de kleuters van bij de start worden ondergedompeld. Wij rekenen op de ouders om de afwezigheden in het kleuteronderwijs zoveel mogelijk te beperken.
• Gesprekken tussen de ouders en de kleuterleidster leiden tot meer inzicht in de behoeften en de mogelijkheden van het kind. Dit kan tijdens de dagelijkse contacten bij het halen en brengen van uw kind, na afspraak met de kleuterleidster of tijdens de oudercontactavonden (3 maal per schooljaar).
• Via het “Heen- en weerboekje” informeren wij u over onze activiteiten. Hoe meer u weet over wat er op school gebeurt, hoe beter u erbij kunt aansluiten.
• Engageer u af en toe om op school een hand te komen toesteken o.a. hulp in de klassen, het uitvoeren van klusjes op school, opknappen van de schoolinfrastructuur e.d.
Probeer op allerlei manieren betrokken te raken bij het schoolgebeuren.

LEEF MET UW KIND MEE !
Laat uw kind dagelijks vertellen over de schooldag en vraag zelf ook naar zijn ervaringen. U zult merken dat het elke dag iets nieuws heeft bijgeleerd: een nieuw woord, een liedje …
Bezorg tekeningen en knutselwerkjes een plaats in uw huis.
Beloon uw kind door uw aanwezigheid op openklasdagen, lentefeest, schoolfeest, …
Ondersteun uw kind thuis bij de acties als “Dag Jules” (Peuters en K1) en het “Pistache” (K3).