LEERLINGENBEGELEIDING VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS (CLB9)
Directeur: Colette Snoeck
Hoofdzetel: Zandpoortvest 9a Mechelen (Tel: 015 45 32 32 Fax: 015 45 32 33)
Teamverantwoordelijke voor onze school: Elke Van Ingelgem
Met dit centrum werken wij nauw samen om voor allerhande problemen i.v.m. uw kind een oplossing te zoeken. U kan er ook persoonlijk terecht mocht u problemen van welke aard ook ondervinden met uw kind.

SCHOOLRAAD
Onze schoolraad werd democratisch verkozen.
Samenstelling: vertegenwoordiging van ouders (3), personeel (3), gecoöpteerden (2). De schoolraad heeft een aantal bevoegdheden waardoor zij samen met de directeur het beleid van de school richting kunnen geven. 

Huidige leden : Wendy Heremans, Els Pellegrims, Ken Serrien, Jasper Rombouts, Evi Brabants, Evi Nipa, Elke Scheers, Rita Der Kinderen, Caroline De Meyer.

VRIENDENKRING
Deze vereniging zorgt voor financiële tussenkomsten daar waar de financies van hogerhand ontoereikend blijken.
De bestuursleden van deze vereniging zijn de motor van heel wat naschoolse activiteiten en feestelijkheden. Helpende handen zijn bij hen steeds hartelijk welkom.
U zal ongetwijfeld uitgenodigd worden voor de volgende algemene vergadering om persoonlijk kennis te maken met deze belangrijke vereniging van onze school.
Hopelijk bent ook u bereid de handen uit de mouwen te steken in het belang van uw kind en de kinderen van onze school in ’t algemeen. In elk geval is uw financiële bijdrage in de vorm van lidmaatschap steeds hartelijk welkom.

SCHOLENGROEP 5 (MECHELEN – KEERBERGEN – HEIST O/D BERG)
De “Raad van Bestuur” van deze scholengroep is verantwoordelijk voor wat er in de gemeenschapsscholen uit deze regio gebeurt. De “Schoolraad” samengesteld per school, kan vooral adviezen geven aan de directeur en de Raad van Bestuur.
Voor zowel de Vriendenkring, de Schoolraad als de Raad van Bestuur krijgt u ten gepaste tijde de nodige informatie i.v.m. lidmaatschap, verkiezingen …
Aarzel niet om bij interesse uw kandidatuur te stellen.