LEERLINGENBEGELEIDING VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS (CLB9)
Directeur: Janssens Heidi
Hoofdzetel: Augustijnenstraat 80 Mechelen (Tel: 015 45 32 32 Fax: 015 45 32 33)
Teamverantwoordelijke voor onze school: Nora Azarkan
Met dit centrum werken wij nauw samen om voor allerhande problemen i.v.m. uw kind een oplossing te zoeken. U kan er ook persoonlijk terecht mocht u problemen van welke aard ook ondervinden met uw kind.

SCHOOLRAAD
Onze schoolraad werd democratisch verkozen.
Samenstelling: vertegenwoordiging van ouders (3), personeel (3), gecoöpteerden (2). De schoolraad heeft een aantal bevoegdheden waardoor zij samen met de directeur het beleid van de school richting kunnen geven. 

Huidige leden : Wendy Heremans, Els Pellegrims, Tim De Cock, Sven Van Hoecke, Bieke Van de Walle, Gert Wuyts, Natalie Van Hove, Caroline De Meyer.

SCHOLENGROEP 5 (MECHELEN – KEERBERGEN – HEIST O/D BERG)
De “Raad van Bestuur” van deze scholengroep is verantwoordelijk voor wat er in de gemeenschapsscholen uit deze regio gebeurt. De “Schoolraad” samengesteld per school, kan vooral adviezen geven aan de directeur en de Raad van Bestuur.
Voor zowel de Vriendenkring, de Schoolraad als de Raad van Bestuur krijgt u ten gepaste tijde de nodige informatie i.v.m. lidmaatschap, verkiezingen …
Aarzel niet om bij interesse uw kandidatuur te stellen.