Ontstaan Stijn & Stientje

Hartelijk welkom bij ons kinderdagverblijf

Eerst een woordje over het ontstaan van kinderdagverblijf Stijn & Stientje.

In 2009 ontstond het idee om een zelfstandig kinderdagverblijf te starten op de scholencampus van BS Lyceum en BA Caputsteen. De directie van BS Lyceum onderzocht de mogelijkheden.

De locatie was aanwezig en kon mits verbouwingen aangepast worden aan de strenge normen en regelgevingen en er was ook voldoende buitenspeelruimte beschikbaar. Dit voorstel werd dan ook positief onthaald bij de algemeen directeur van Scholengroep 5.

Eind 2008 werd er op scholengroepniveau een VZW opgericht, VZW De Vijfling, genaamd. Alle nieuwe initiatieven zouden ressorteren onder deze VZW en er werd dan ook groen licht gegeven om een bestaand gebouw van basisschool Lyceum om te bouwen tot een kinderdagverblijf. Kinderdagverblijf Stijn & Stientje biedt plaats aan 20 kinderen en is van start gegaan op 1 september 2010.