Kleuterschool

Klik op de naam om de personen te mailen

K0 – instapklas: juf Ilse en juf Nele

K1A: juf Stephanie
K1B: juf Carolien + juf Mit/ juf Nele

K2A: juf Natalie
K2B: juf Tinneke en juf Sophie

K3A: juf Bieke
K3B: juf Elke

Zorgteam: juf Jaimy, juf Mit, juf Nele, juf Carina en juf Tinneke
Kinderverzorgster: juf Martine
Turnmeester: meester Bram / turnjuf: juf Anke

Lagere school

Klik op de naam om de personen te mailen

L1A: juf Elke en juf Sylvie
L1B: juf Sarah

L2A: juf Cindy
L2B: juf Conny en juf Stefanie

L3A: juf Evi
L3B: juf Maja en meester Gert

L4A: juf Ellen
L4B: juf Kelsey

L5A: juf Darlien
L5B: juf Samira

L6A: juf Suzanne
L6B: juf Sophie

RKG: juf Hilde
NCZ: juf Femke, juf Anja en juf Laila
PGD: juf Monique
Islam: meester Tacetdin en juf Btissam

ICT: juf Christel
Zorgteam: juf Ellen, juf Evi, juf Sylvie, juf Christel en meester Gert
Turnjuf/meester: juf Evi en meester Bram

Directeur: Wendy Heremans
Beleidsondersteuning: meester Gert
Secretaresses: Ellen en Ann
Opvangjuffen: Cindy en Linda
Werkman: Achour