Kleuterschool

Lagere school

Zorgteam

Lichamelijke Opvoeding

Levensbeschouwelijke vakken

Leerkrachten Anderstalige leerlingen

Toezicht

ICT

Beleidsondersteuner

Secretariaat

Directie