Kleuterschool

Klik op de naam om de personen te mailen

K0 – instapklas: juf Ilse en juf Stéphanie (juf Yasmine)

K1A: juf Nele
K1B: juf Carolien

K2A: juf Natalie (meester Gert)
K2B: juf Anke

K3A: juf Bieke
K3B: juf Elke (juf Eliese)

Zorgteam: juf Jaimy, juf Mit, juf Stéphanie, juf Tineke en juf Carina
Kinderverzorgster: juf Martine, juf Caroline en juf Sofie
Turnjuf: juf Stefanie

Lagere school

Klik op de naam om de personen te mailen

L1A: juf Elke (juf Eline)
L1B: juf Ellen

L2A: juf Cindy
L2B: juf Conny en meester Joachim

L3A: juf Lara
L3B: juf Maja

L4A: juf Evi
L4B: juf Kelsey

L5A: juf Marilyne (juf Charlotte)
L5B: juf Samira

L6A: juf Suzanne
L6B: juf Sophie

RKG: juf Hilde
NCZ: juf Femke
PGD: juf Katrijn en juf Sphe
Islam: juf Imane en juf Elif

ICT: juf Christel
Zorgteam: juf Darlien, juf Evi, juf Sylvie, juf Christel, juf Carina, juf Mit, juf Nathalie
Turnmeesters: meester Bram en meester Gert

Directeur: Wendy Heremans
Beleidsondersteuning: meester Gert
Secretaresses: Ellen en Ann
Opvangjuffen: Cindy en Linda
Werkman: Noshen