Kleuterschool

Klik op de naam om de personen te mailen

K0 – instapklas: juf Ilse en juf Nele

K1A: juf Stephanie
K1B: juf Carolien

K2A: juf Natalie
K2B: juf Anke

K3A: juf Bieke
K3B: juf Elke

Zorgteam: juf Jaimy, juf Mit, juf Nele en juf Carina
Kinderverzorgster: juf Martine
Turnjuf: juf Tineke

Lagere school

Klik op de naam om de personen te mailen

L1A: juf Elke en juf Sylvie
L1B: juf Ellen

L2A: juf Cindy
L2B: juf Conny en juf Stefanie

L3A: juf Evi en meester Gert
L3B: juf Maja

L4A: juf Evi
L4B: juf Kelsey

L5A: juf Darlien
L5B: juf Samira

L6A: juf Suzanne
L6B: juf Sophie

RKG: juf Hilde
NCZ: juf Femke
PGD:
Islam: juf Imane en juf Elif

ICT: juf Christel
Zorgteam: juf Ellen, juf Evi, juf Sylvie en juf Christel
Turnmeesters: meester Bram en meester Gert

Directeur: Wendy Heremans
Beleidsondersteuning: meester Gert
Secretaresses: Ellen en Ann
Opvangjuffen: Cindy en Linda
Werkman: Achour