Beste,

Welkom op de website van GO! BS Lyceum.

Op deze website proberen wij u een beeld te geven van onze school: waar staat ze voor, wie zijn we, … kortom, we schetsen voor u summier onze werkwijze.

Als school van het GO! met een zeer divers publiek willen wij het pedagogisch project heel hoog in het vaandel dragen met daarin de 7 pijlers:

  • Vertrouwen hebben in jezelf en met openheid anderen kunnen benaderen, met erkenning van hun eigenheid.
  • Een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstellingen respect voor ieders mening.
  • Mondig zijn, zodat men zijn ideeën voor de medemens helder en juist kan vertolken.
  • Intellectueel nieuwsgierig blijven, met een levenslange zin voorstudie en vorming.
  • Getuigen van emotionele, esthetische en ethische bewogenheid.
  • Oog hebben voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden.

We zien dan ook alleen maar voordelen bij de verschillende culturen, achtergronden, talen … op onze school.

Vandaar ook dat wij onze leerlingen ‘echt’ leren kennen. Hun eigenheden en talenten blijven voor ons niet verborgen. Door veel te praten, de werkwijze in de klas aan te passen, de ouders te betrekken, leren wij hoe we hen het beste kunnen begeleiden tot echte ‘wereldburgers’.

De ligging van de school nodigt ook uit tot leren en exploreren. Ons uitgebreid domein, met veel groen, laat toe dat we kunnen laten bewegen en spelen maar ook de centrale ligging leent zich tot uitstappen die we met de fiets en te voet kunnen uitvoeren. Zo worden onze leerlingen zich bewust van het verkeer.

Het uitgebreide en zeer ervaren zorgteam en schoolteam heeft zich erin gespecialiseerd om in te spelen op de noden van elk kind. Differentiatie is hier een dagelijks gebruikt woord. Niet alleen de leerlingen met zorgnoden zijn hierbij gebaat maar ook de leerlingen met nood aan uitdaging blijven niet in de kou staan.

Doordat we een campusschool zijn, delen wij onze ruimte met BA Caputsteen. Voor vele leerlingen is het fijn om op dezelfde campus hun schoolcarrière verder te kunnen zetten.

In de hoop u al een beetje nieuwsgierig te hebben gemaakt, nodig ik u uit om onze website verder te ontdekken. U kan er de infobrochure, het schoolteam, schoolreglement, … in terugvinden.

Uiteraard sta ik U steeds zeer graag persoonlijk te woord. 

Wendy Heremans
Directeur GO! BS Lyceum